Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 出血热相关病毒专题 (2016-2017)
at :2018/4/11 15:04:40    
1. Recent progress on chikungunya virus research
Wenxi An, Ningning Ge, Yilin Cao, Jin Sun, Xia Jin
Virol Sin, 2017(6):441-453, doi:10.1007/s12250-017-4072-x

2. Detection, isolation, and characterization of chikungunya viruses associated with the Pakistan outbreak of 2016-2017
Si-Qing Liu, Xiao Li, Ya-Nan Zhang, Ai-Li Gao, Cheng-Lin Deng, Jun-Hua Li, Shoukat Jehan, Nadia Jamil, Fei Deng, Hongping Wei, Bo Zhang
Virol Sin, 2017 (6):511-519, doi: 10.1007/s12250-017-4059-7

 
3. Extensive evolution analysis of the global chikungunya virus strains revealed the origination of CHIKV epidemics in Pakistan in 2016       
Junming Shi, Zhengyuan Su, Zhaojun Fan, Jun Wang, Siqing Liu, Bo Zhang, Hongping Wei, Shoukat Jehan, Nadia Jamil, Shu Shen, Fei Deng
Virol Sin, 2017(6): 520-532, doi:10.1007/s12250-017-4077-5

4. Detection and characterization of three zoonotic viruses in wild rodents and shrews from Shenzhen city, China
Bo Wang, Chun-Lin Cai, Bei Li, Wei Zhang, Yan Zhu, Wei-Hong Chen, Fei Zhuo, Zheng-Li Shi, Xing-Lou Yang
Virol Sin, 2017(4): 290-297, doi:10.1007/s12250-017-3973-z

5. Phylogenetic analysis based on mitochondrial DNA sequences of wild rats, and the relationship with Seoul virus infection in Hubei, China   
Dong-Ying Liu, Jing Liu, Bing-Yu Liu, Yuan-Yuan Liu, Hai-Rong Xiong, Wei Hou, Zhan-Qiu Yang
Virol Sin, 2017(3): 235-244, doi:10.1007/s12250-016-3940-0

 

6. Isolation and phylogenetic study of Rift Valley fever virus from the first imported case to China
Yongxia Shi, Kui Zheng, Xiaobo Li, Liqiang Li, Shufen Li, Jinmin Ma, Jun Dai, Jingkai Ji, Shuai Yuan, Haorong Lu, Jiandong Li, Fangfang Sun, Xun Xu, Jicheng Huang
Virol Sin, 2017(3): 253-256, doi:10.1007/s12250-017-3949-z

7. The roles of ebolavirus glycoproteins in viral pathogenesis 
Yun-Jia Ning, Fei Deng, Zhihong Hu, Hualin Wang
Virol Sin, 2017, 32(1): 3-15. doi: 10.1007/s12250-016-3850-1

 

8. Progress towards understanding the pathogenesis of dengue hemorrhagic fever      
Xiaojing Pang, Rudian Zhang, Gong Cheng
Virol Sin, 2017, 32(1):16-22.doi:10.1007/s12250-016-3855-9

9. Recent advances in the identification of the host factors involved in dengue virus replication
Yi Wang, Ping Zhang
Virol Sin, 2017, 32(1):23-31. doi:10.1007/s12250-016-3902-6

10. Hantavirus infection: a global zoonotic challenge
Hong Jiang, Xuyang Zheng, Limei Wang, Hong Du, Pingzhong Wang, Xuefan Bai
2017, 32(1):32-43. doi:10.1007/s12250-016-3899-x

11. Entry of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus
Fei Yuan, Aihua Zheng
Virol Sin, 2017(1):44-50. doi:10.1007/s12250-016-3858-6

12. Current status of severe fever with thrombocytopenia syndrome in China
Jianbo Zhan, Qin Wang, Jing Cheng, Bing Hu, Jing Li, Faxian Zhan, Yi Song, Deyin Guo
Virol Sin, 2017(1):51-62, doi:10.1007/s12250-016-3931-1

13. Molecular epidemiology demonstrates that imported and local strains circulated during the 2014 dengue outbreak in Guangzhou, China  
Geng Li, Pan Pan; Qiuyan He, Xiujuan Kong, Kailang Wu, Wei Zhang, Yuntao Liu, Huiting Huang, Jianbo Liu, Zhongde Zhang, De Wu, Xiaoping Lai, Xiaohong Liu, Jianguo Wu
Virol Sin, 2017 (1): 63-72, doi: 10.1007/s12250-016-3872-8

 
14. Lack of association between integrin alpha(v)beta(3) gene polymorphisms and hemorrhagic fever with renal syndrome in Han Chinese from Hubei, China     
Xiao-Ping Chen, Hai-Rong Xiong, Ni Zhu, Qing-Zhou Chen, Hui Wang, Chao-Jie Zhong, Mei-Rong Wang, Shuang Lu, Fan Luo, Wei Hou
Virol Sin, 2017(1): 73-79, doi:10.1007/s12250-016-3888-0

15. A new strain of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus isolated from Xinjiang, China
Rong Guo, Shu Shen, Yanfang Zhang, Junming Shi, Zhengyuan Su, Dan Liu, Jinliang Liu, Juan Yang, Qiguo Wang, Zhihong Hu, Yujiang Zhang, Fei Deng
Virol Sin, 2017(1): 80-88, doi:  10.1007/s12250-016-3936-9

 
16. Isolation, characterization, and phylogenic analysis of three new severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus strains derived from Hubei Province, China
Yanfang Zhang, Shu Shen, Shi Junming, Zhengyuan Su, Mingyue Li, Wenjing Zhang, Mengmeng Li, Zhihong Hu, Cheng Peng, Xin Zheng, Fei Deng
Virol Sin, 2017 (1):89-96, doi:10.1007/s12250-017-3953-3

 
17. Antigenicity of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus nucleocapsid protein and its potential application in the virus serodiagnosis
Abulimiti Moming, Yujiang Zhang, Chenchen Chang, Huan Yu, Meifang Wang, Zhihong Hu, Fei Deng, Surong Sun.
Virol Sin, 2017(1):97-100, doi:10.1007/s12250-016-3928-9

18. A new strategy for full-length Ebola virus glycoprotein expression in E.coli.
Junjie Zai, Yinhua Yi, Han Xia, Bo Zhang, Zhiming Yuan.
Virol Sin, 2016(6):500-508, doi: 10.1007/s12250-016-3845-y

19. Import of Rift Valley fever to China: a potential new threat?
Xinliang Fu, Lifang Wang, Bo Fang, Ruirui Ma, Yun Zheng, San Huang, Pei Zhou, Zongxi Cao, Jin Tian, Shoujun Li, Guihong Zhang.
2016(5):454-456, doi:10.1007/s12250-016-3876-4.

20. Structure-function relationship of the mammarenavirus envelope glycoprotein
Wei Wang, Zheng Zhou, Leike Zhang, Shaobo Wang, Gengfu Xiao.
Virol Sin, 2016(5):380-394, doi:10.1007/s12250-016-3815-4
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved