Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 冠状病毒专题 (2016-2017)
at :2018/4/12 14:21:53    

1. Coexistence of multiple genotypes of porcine epidemic diarrhea virus with novel mutant S genes in the Hubei Province of China in 2016
Zhe Zeng, Ting-Ting Li, Xin Jin, Fu-Hu Peng, Nian-Hua Song, Gui-Qing Peng, Xing-Yi Ge
Virol Sin, 2017, 32 (4):298-306, doi: 10.1007/s12250-017-4021-8


 

2. Detection of diverse viruses in alimentary specimens of bats in Macau         
Jie Liang, Xing-Lou Yang, Bei Li, Qi Liu, Qin Zhang, Hui Liu, Hon-Pio Kan, Kai-Chin Wong, Si-Nga Chek, Xiangyang He, Xingwen Peng, Zheng-Li Shi, Yi Wu, Libiao Zhang
Virol Sin, 2017, 32 (3): 226-234, doi: 10.1007/s12250-017-3976-9


 

3. Molecular detection of viruses in Kenyan bats and discovery of novel astroviruses, caliciviruses and rotaviruses
Cecilia Waruhiu, Sheila Ommeh, Vincent Obanda, Bernard Agwanda, Francis Gakuya, Xing-Yi Ge, Xing-Lou Yang, Li-Jun Wu, Ali Zohaib, Ben Hu, Zheng-Li Shi       
Virol Sin, 2017, 32 (2): 101-114. doi:10.1007/s12250-016-3930-2


 

4. Structural and mutational analysis of the interaction between the Middle-East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) papain-like protease and human ubiquitin     
Jian Lei, Rolf Hilgenfeld
Virol Sin, 2016, 31(4): 288-299. doi: 10.1007/s12250-016-3742-4


 

5. Coronavirus: epidemiology, genome replication and the interactions with their hosts
Zheng-Li Shi, Deyin Guo, Peter J. M. Rottier
Virol Sin. 2016, 31(1):1-2. doi:10.1007/s12250-016-3746-0.


 

6. Molecular mechanisms of coronavirus RNA capping and methylation
Yu Chen, Deyin Guo
Virol Sin. 2016, 31(1):3-11. doi: 10.1007/s12250-016-3726-4.


 

7. A molecular arms race between host innate antiviral response and emerging human coronaviruses
Lok-Yin Roy Wong, Pak-Yin Lui, Dong-Yan Jin
Virol Sin. 2016, 31(1):12-23. doi: 10.1007/s12250-015-3683-3.


 

8. Recent progress in the discovery of inhibitors targeting coronavirus proteases
Haofeng Wang, Song Xue, Haitao Yang, Cheng Chen
Virol Sin. 2016, 31(1):24-30. doi: 10.1007/s12250-015-3711-3.


 

9. Coexistence of multiple coronaviruses in several bat colonies in an abandoned mineshaft
Xing-Yi Ge, Ning Wang, Wei Zhang, Ben Hu, Bei Li, Yun-Zhi Zhang, Ji-Hua Zhou, Chu-Ming Luo, Xing-Lou Yang, Li-Jun Wu, Bo Wang, Yun Zhang, Zong-Xiao Li, Zheng-Li Shi
Virol Sin. 2016, 31(1):31-40. doi:10.1007/s12250-016-3713-9.


 

10. A six-year descriptive epidemiological study of human coronavirus infections in hospitalized patients in Hong Kong
Cyril C. Y. Yip, Carol S. F. Lam, Hayes K. H. Luk, Emily Y. M. Wong, Rodney A. Lee, Lok-Yee So, Kwok-Hung Chan, Vincent C. C. Cheng, Kwok-Yung Yuen, Patrick C. Y. Woo, Susanna K. P. Lau
Virol Sin. 2016, 31(1):41-48. doi: 10.1007/s12250-016-3714-8.


 

11. Comparison of lentiviruses pseudotyped with S proteins from coronaviruses and cell tropisms of porcine coronaviruses
Jingjing Wang, Feng Deng, Gang Ye, Wanyu Dong, Anjun Zheng, Qigai He, Guiqing Peng
Virol Sin. 2016, 31(1):49-56. doi:10.1007/s12250-015-3690-4.


 

12. Responses of the Toll-like receptor and melanoma differentiation-associated protein 5 signaling pathways to avian infectious bronchitis virus infection in chicks
Yining He, Zhiwen Xie, Jinglong Dai, Yanjie Cao, Jinlian Hou, Yansheng Zheng, Tianchao Wei, Meilan Mo, Ping Wei
Virol Sin. 2016, 31(1):57-68. doi: 10.1007/s12250-015-3696-y.


 

13. Detection and characterization of diverse alpha- and betacoronaviruses from bats in China
Lin Xu, Fuqiang Zhang, Weihong Yang, Tinglei Jiang, Guanjun Lu, Biao He, Xingyu Li, Tingsong Hu, Gang Chen, Yun Feng, Yuzhen Zhang, Quanshui Fan, Jiang Feng, Hailin Zhang, Changchun Tu
Virol Sin. 2016, 31(1):69-77. doi:10.1007/s12250-016-3727-3.


 

14. Longitudinal surveillance of SARS-like coronaviruses in bats by quantitative real-time PCR
Mei-Niang Wang, Wei Zhang, Yu-Tao Gao, Ben Hu, Xing-Yi Ge, Xing-Lou Yang, Yun-Zhi Zhang, Zheng-Li Shi
Virol Sin. 2016, 31(1):78-80. doi: 10.1007/s12250-015-3703-3.  


 

15. Risk factors for severity and mortality in patients with MERS-CoV: Analysis of publicly available data from Saudi Arabia
Gouri Rani Banik, Amani Salem Alqahtani, Robert Booy, Harunor Rashid
Virol Sin. 2016, 31(1):81-84. doi: 10.1007/s12250-015-3679-z.


 

16. Two-tube multiplex real-time reverse transcription PCR to detect six human coronaviruses
Peihua Niu, Jun Shen, Na Zhu, Roujian Lu, Wenjie Tan
Virol Sin. 2016, 31(1):85-88. doi: 10.1007/s12250-015-3653-9.  


 

17. Camel exposure and knowledge about MERS-CoV among Australian Hajj pilgrims in 2014
Amani Salem Alqahtani, Kerrie Elizabeth Wiley, Mohamed Tashani, Anita Elizabeth Heywood, Harold Wayne Willaby, Nasser Fahad BinDhim, Robert Booy, Harunor Rashid
Virol Sin. 2016, 31(1):89-93. doi:10.1007/s12250-015-3669-1.  

18. The prevalence, origin, and prevention of six human coronaviruses
Lanlan Liu, Tao Wang, Jiahai Lu
Virol Sin. 2016, 31(1):94-99. doi: 10.1007/s12250-015-3687-z.

Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved