Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 疱疹病毒专题 (2016-2017)
at :2018/4/13 9:52:51    
1. Extracellular vesicles: novel vehicles in herpesvirus infection        
Lingzhi Liu, Quan Zhou, Yan Xie, Lielian Zuo, Fanxiu Zhu, Jianhong Lu
Virol Sin, 2017, 32(5):349-356, doi:10.1007/s12250-017-4073-9

2. The regulatory role of protein phosphorylation in human gammaherpesvirus associated cancers      
Yuyan Wang, Shuvomoy Banerjee, Ling Ding, Cankun Cai, Fang Wei, Qiliang Cai
Virol Sin, 2017, 32(5):357-368, doi:10.1007/s12250-017-4081-9

3. Lipids, lipid metabolism and Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus pathogenesis 
Lu Dai, Zhen Lin, Wei Jiang, Erik K. Flemington, Zhiqiang Qin
Virol Sin, 2017, 32(5): 369-375, doi:10.1007/s12250-017-4027-2

 

4. Detection of congenital cytomegalovirus in newborns using nucleic acid amplification techniques and its public health implications    
Guoyu Liu, Rong Hai, Fenyong Liu
Virol Sin, 2017, 32(5):376-386, doi:10.1007/s12250-017-4055-y

 
5. Varicella-zoster virus ORF7 interacts with ORF53 and plays a role in its trans-Golgi network localization   
Wei Wang, Wenkun Fu, Dequan Pan, Linli Cai, Jianghui Ye, Jian Liu, Che Liu, Yuqiong Que, Ningshao Xia, Hua Zhu, Tong Cheng
Virol Sin, 2017, 32(5):387-395, doi:10.1007/s12250-017-4048-x

6. Prevalence of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus in Uygur and Han populations from the Urumqi and Kashgar regions of Xinjiang, China         
Jun Zheng, Yang Yang, Meng Cui, Zhan-Jun Shu, Li-Li Han, Zhen-Qiu Liu, Charles Wood, Tiejun Zhang, Yan Zeng
Virol Sin, 2017, 32(5):396-403, doi:10.1007/s12250-017-4049-9

7. Attenuated phenotypes and analysis of a herpes simplex virus 1 strain with partial deletion of the UL7, UL41 and LAT genes  
Xingli Xu, Yingqiu Guo, Shengtao Fan, Pingfang Cui, Min Feng, Lichun Wang, Ying Zhang, Yun Liao, Xiaolong Zhang, Qihan Li
Virol Sin, 2017, 32(5):404-414, doi:10.1007/s12250-017-3947-1

8. Prevalence of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus among intravenous drug users: a systematic review and meta-analysis        
Qiwen Fang, Zhenqiu Liu, Zhijie Zhang, Yan Zeng, Tiejun Zhang
Virol Sin, 2017, 32(5):415-422, doi:10.1007/s12250-017-4051-2

 
9. Elevated expression of EBV and TLRs in the brain is associated with Rasmussen's encephalitis
Xin Wang, Yisong Wang, Dong Liu, Peigang Wang, Dongying Fan, Yuguang Guan, Tianfu Li, Guoming Luan, Jing An
Virol Sin, 2017, 32(5):423-430, doi:10.1007/s12250-017-4058-8

10. Human cytomegalovirus miR-US5-1 inhibits viral replication by targeting Geminin mRNA
Shujuan Jiang, Yujing Huang, Ying Qi, Rong He, Zhongyang Liu, Yanping Ma, Xin Guo, Yaozhong Shao, Zhengrong Sun, Qiang Ruan
Virol Sin, 2017, 32(5):431-439, doi:10.1007/s12250-017-4064-x

11. An update: Epstein-Barr virus and immune evasion via microRNA regulation       
Lielian Zuo, Wenxin Yue, Shujuan Du, Shuyu Xin, Jing Zhang, Lingzhi Liu, Guiyuan Li, Jianhong Lu
Virol Sin, 2017, 32(3):175-187, doi:10.1007/s12250-017-3996-5

 
12. Human cytomegalovirus infection dysregulates neural progenitor cell fate by disrupting Hes1 rhythm and down-regulating its expression       
Xi-Juan Liu, Xuan Jiang, Sheng-Nan Huang, Jin-Yan Sun, Fei Zhao, Wen-Bo Zeng, Min-Hua Luo
Virol Sin, 2017, 32(3): 188-198, doi:10.1007/s12250-017-3956-0

 
13. Expression of human cytomegalovirus components in the brain tissues of patients with Rasmussen's encephalitis
Yao Zhang, Yisong Wang, Sichang Chen, Shuai Chen, Yuguang Guan, Changqing Liu, Tianfu Li, Guoming Luan, Jing An
Virol Sin, 2017, 32 (2): 115-121, doi:10.1007/s12250-016-3917-z

 
14. KSHV strategies for host dsDNA sensing machinery                                        
Hang Gao, Yanyan Song, Chengrong Liu, Qiming Liang.
Virol Sin, 2016, 31(6): 466-471. doi: 10.1007/s12250-016-3877-3 

 
15. Amino acids essential for the interaction between cellular heat shock protein 90 and a Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus-encoded protein kinase ORF36
Chao Wang, Jingchao Wang, Wei Guo, Cong Long, Huan Wang, Xiaoping Sun.
Virol Sin, 2016, 31 (6): 509-512. doi: 10.1007/s12250-016-3839-9

 

16. Primary EBV infection and hypersensitivity to mosquito bites: a case report
Ioannis Kyriakidis, Eleni Vasileiou, Sofia Karastrati, Athanasios Tragiannidis, Nikolaos Gompakis, Maria Hatzistilianou
Viro Sin, 31 (6): 517-520. doi: 10.1007/s12250-016-3868-4  

17. Manipulation of the host cell membrane by human gamma-herpesviruses EBV and KSHV for pathogenesis 
Fang Wei, Qing Zhu, Ling Ding, Qing Liang, Qiliang Cai.
Virol Sin, 2016, 31(5):395-405. doi:10.1007/s12250-016-3817-2

 
18. Three-dimensional cell culture models for investigating human viruses  
Bing He, Guomin Chen, Yi Zeng
Viro Sin, 2016, 31(5):363-379.doi:10.1007/s12250-016-3889-z

19. Association of single nucleotide polymorphism rs2065955 of the filaggrin gene with susceptibility to Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma and EBV-negative gastric carcinoma     
Xiaojing Kuang, Lingling Sun, Shuzhen Liu, Zhenzhen Zhao, Danrui Zhao, Song Liu, Bing Luo.
Virol Sin, 2016, 31(4):306-313. doi:10.1007/s12250-016-3721-9  

 
20. Multipotent mesenchymal stromal cells are fully permissive for human cytomegalovirus infection 
Guan-Hua Qiao, Fei Zhao, Shuang Cheng, Min-Hua Luo.
Virol Sin, 2016, 31(3):219-228. doi:10.1007/s12250-016-3754-0

 
21. Using the inverse Poisson distribution to calculate multiplicity of infection and viral replication by a high-throughput fluorescent imaging system 
Robert William Figliozzi, Feng Chen, Albert Chi, Shao-Chung Victor Hsia
Virol Sin, 2016, 31(2):180-183. doi:10.1007/s12250-015-3662-8 
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved