For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Serving the Society Since 1986

VS好文推荐 | 疫苗和抗病毒专题 (2016-2017)

1. Recent progress on chikungunya virus research    
Wenxi An, Ningning Ge, Yilin Cao, Jin Sun, Xia Jin
Virol Sin, 2017, 32 (6): 441-453, doi: 10.1007/s12250-017-4072-x
 
 
2. Varicella-zoster virus ORF7 interacts with ORF53 and plays a role in its trans-Golgi network localization   
Wei Wang, Wenkun Fu, Dequan Pan, Linli Cai, Jianghui Ye, Jian Liu, Che Liu, Yuqiong Que, Ningshao Xia, Hua Zhu, Tong Cheng
Virol Sin, 2017, 32 (5): 387-395, doi: 10.1007/s12250-017-4048-x
 
 
3. Attenuated phenotypes and analysis of a herpes simplex virus 1 strain with partial deletion of the UL7, UL41 and LAT genes  
Xingli Xu, Yingqiu Guo, Shengtao Fan, Pingfang Cui, Min Feng, Lichun Wang, Ying Zhang, Yun Liao, Xiaolong Zhang, Qihan Li
Virol Sin, 2017, 32 (5): 404-414, doi: 10.1007/s12250-017-3947-1
 
 
4. Recombinant rabies virus expressing IL-15 enhances immunogenicity through promoting the activation of dendritic cells in mice        
Tiange Chen, Yajing Zhang, Zhao Wang, Jie Yang, Mingming Li, Kunlun Wang, Min Cui, Zhen F. Fu, Ling Zhao, Ming Zhou
Virol Sin, 2017, 32 (4): 317-327, doi: 10.1007/s12250-017-4036-1
 
 
5. Monoclonal antibody-based serological methods for detecting Citrus tristeza virus in citrus groves  
Zhen Liu, Zhe Chen, Jian Hong, Xuefeng Wang, Changyong Zhou, Xueping Zhou, Jianxiang Wu
Virol Sin, 2016, 31 (4):324-330, doi: 10.1007/s12250-016-3718-4
  
6. Virus like particle-based vaccines against emerging infectious disease viruses   
Jinliang Liu, Shiyu Dai, Manli Wang, Zhihong Hu, Hualin Wang, Fei Deng
Virol Sin, 2016, 31 (4): 279-287, doi: 10.1007/s12250-016-3756-y
 
 
7. Recent advances in synthetic carbohydrate-based human immunodeficiency virus vaccines
Zhenyuan Wang, Chunjun Qin, Jing Hu, Xiaoqiang Guo, Jian Yin
Virol Sin, 2016, 31 (2):110-117, doi: 10.1007/s12250-015-3691-3
 
 
8. Recombinant Newcastle disease virus expressing African swine fever virus protein 72 is safe and immunogenic in mice 
Xinxin Chen, Jifei Yang, Yanhong Ji, Edward Okoth, Bin Liu, Xiaoyang Li, Hong Yin, Qiyun Zhu
Virol Sin, 2016, 31 (2): 150-159, doi: 10.1007/s12250-015-3692-2
 
 
9. Immunogenicity of multi-epitope-based vaccine candidates administered with the adjuvant Gp96 against rabies    
Yange Niu, Ye Liu, Limin Yang, Hongren Qu, Jingyi Zhao, Rongliang Hu, Jing Li, Wenjun Liu
Virol Sin, 2016, 31 (2): 168-175, doi: 10.1007/s12250-016-3734-4

  • 分享到: