For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Serving the Society Since 1986

VS好文推荐 | 动物病毒专题 (2016-2017)

1. Identification of a novel torque teno mini virus in cerebrospinal fluid from a child with encephalitis 
Yan-Jun Kang, Mei-Fang Zhou, Wei Huang, Chao Deng, Gen Yan, Zhong-Hua Lu
Virol Sin, 2017, 32(6): 541-544, doi: 10.1007/s12250-017-4042-3
 
 
2. Detection and characterization of three zoonotic viruses in wild rodents and shrews from Shenzhen city, China       
Bo Wang, Chun-Lin Cai, Bei Li, Wei Zhang, Yan Zhu, Wei-Hong Chen, Fei Zhuo, Zheng-Li Shi, Xing-Lou Yang        
Virol Sin, 2017, 32(4): 290-297, doi: 10.1007/s12250-017-3973-z
 

3. Coexistence of multiple genotypes of porcine epidemic diarrhea virus with novel mutant S genes in the Hubei Province of China in 2016    
Zhe Zeng, Ting-Ting Li, Xin Jin, Fu-Hu Peng, Nian-Hua Song, Gui-Qing Peng, Xing-Yi Ge
Virol Sin,  2017, 32(4): 298-306, doi: 10.1007/s12250-017-4021-8
 

4. Evaluation of purified recombinant spike fragments for assessment of the presence of serum neutralizing antibodies against a variant strain of porcine epidemic diarrhea virus  
Jianwei Hao, Yun Zhang, Shengkun Fang, Zhifen Wen, Xiangbin Zhang, Chunyi Xue, Yongchang Cao   
Virol Sin, 2017, 32(4): 307-316, doi: 10.1007/s12250-017-3969-8
 

5. Recombinant rabies virus expressing IL-15 enhances immunogenicity through promoting the activation of dendritic cells in mice        
Tiange Chen, Yajing Zhang, Zhao Wang, Jie Yang, Mingming Li, Kunlun Wang, Min Cui, Zhen F. Fu, Ling Zhao, Ming Zhou
Virol Sin, 2017, 32(4): 317-327, doi: 10.1007/s12250-017-4036-1

 
6. A convenient immunochromatographic test strip for rapid detection of Scylla serrata reovirus  
Dongyang Fan, Jingwen Liu, Miaomiao Xu, Yangyang Yuan, Jifang Yang, Jigang Chen 
Virol Sin, 2017, 32(4): 335-337, doi: 10.1007/s12250-017-4008-5
 

7. Reconciling individual and population levels of porcine reproductive and respiratory syndrome virus evolution 
Giovanni Franzo, Claudia Maria Tucciarone, Mattia Cecchinato, Michele Drigo
Virol Sin, 2017, 32(4): 342-345, doi: 10.1007/s12250-017-3981-z
 

8. Rabies virus co-localizes with early (Rab5) and late (Rab7) endosomal proteins in neuronal and SH-SY5Y cells  
Waqas Ahmad, Yingying Li, Yidi Guo, Xinyu Wang, Ming Duan, Zhenhong Guan, Zengshan Liu, Maolin Zhang
Virol Sin, 2017, 32(3): 207-215, doi: 10.1007/s12250-017-3968-9
 

9. Detection of diverse viruses in alimentary specimens of bats in Macau        
Jie Liang, Xing-Lou Yang, Bei Li, Qi Liu, Qin Zhang, Hui Liu, Hon-Pio Kan, Kai-Chin Wong, Si-Nga Chek, Xiangyang He, Xingwen Peng, Zheng-Li Shi, Yi Wu, Libiao Zhang 
Virol Sin, 2017, 32(3): 226-234, doi: 10.1007/s12250-017-3976-9
 


10. Phylogenetic analysis of avian infectious bronchitis virus isolates from Morocco: a retrospective study (1983 to 2014)
Siham Fellahi, Mehdi El Harrak, Slimane Khayi, Jean-Luc Guerin, Jens H. Kuhn, Mohammed El Houadfi, My Mustapha Ennaji, Mariette Ducatez
Virol Sin, 2017, 32(2): 155-158, doi: 10.1007/s12250-016-3885-3
 

11. Characterization of viral entry and infection of quantum dot-labeled grass carp reovirus
Fuxian Zhang, Shicui Yan, Hong Guo, Qingxiu Chen, Qin Fang
Virol Sin, 2017, 32(2): 163-166, doi: 10.1007/s12250-016-3903-5
 

12. A novel mosquito-borne reassortant orbivirus isolated from Xishuangbanna, China    
Shaozhen Xing, Xiaofang Guo, Xianglilan Zhang, Qiumin Zhao, Lingli Li, Shuqing Zuo, Xiaoping An, Guangqian Pei, Qiang Sun, Shi Cheng, Yunfei Wang, Hang Fan, Zhiqiang Mi, Yong Huang, Zhiyi Zhang, Hongning Zhou, Jiusong Zhang, Yigang Tong
Virol Sin, 2017, 32 (2): 159-162, doi: 10.1007/s12250-016-3886-2
 

13. An improved reverse genetics system for Newcastle disease virus genotype VII 
Yuzhang Sun, Mingjun Sun, Yonglian Dai, Renfu Yin, Zhuang Ding
Virol Sin, 2016, 31 (6): 521-524, doi: 10.1007/s12250-016-3869-3
 
 
14. 
Differential gene expression in porcine SK6 cells infected with wild-type and SAP domain-mutant foot-and-mouth disease virus        
Zixin Ni, Fan Yang, Weijun Cao, Xiangle Zhang, Ye Jin, Ruoqing Mao, Xiaoli Du, Weiwei Li, Jianhong Guo, Xiangtao Liu, Zixiang Zhu, Haixue Zheng
Virol Sin, 2016, 31 (3): 249-257, doi: 10.1007/s12250-015-3709-x
 

15. Construction of an infectious cDNA clone of Tembusu virus isolated from breeder Peking ducks
Hao Chen, Ying Zhang, Xin Zhang, Jinfeng Ti, Youxiang Diao
Virol Sin, 2016, 31 (3): 262-265, doi: 10.1007/s12250-015-3678-0
 
 
16. 
Recombinant canarypox virus expressing the VP2 protein of infectious bursal disease virus induces protection in vaccinated SPF chickens  
Flavia Adriana Zanetti, Romina Cardona, Carlos Rodolfo Federico, Silvina Chimeno-Zoth, Gabriela Calamante           
Virol Sin, 2016, 36(3): 266-269, doi: 10.1007/s12250-015-3680-6
 

17. Diagnosis and phylogenetic analysis of orf virus in Aleppo and Saanen goats from an outbreak in Turkey   
Zeynep Akkutay-Yoldar, Tuba Cigdem Oguzoglu, Yilmaz Akca
Virol Sin, 2016, 31(3): 270-273, doi: 10.1007/s12250-015-3684-2
 

18. Characterization of a recombinant Akabane mutant virus with knockout of a nonstructural protein NSs in a pregnant goat model        
Akiko Takenaka-Uema, Norasuthi Bangphoomi, Chieko Shioda, Kazuyuki Uchida, Fumihiro Gen, Kentaro Kato, Takeshi Haga, Shin Murakami, Hiroomi Akashi, Taisuke Hoimoto
Virol Sin, 2016, 31 (3): 274-277, doi: 10.1007/s12250-015-3704-2
 

19. Recombinant Newcastle disease virus expressing African swine fever virus protein 72 is safe and immunogenic in mice
Xinxin Chen, Jifei Yang, Yanhong Ji, Edward Okoth, Bin Liu, Xiaoyang Li, Hong Yin, Qiyun Zhu Virol Sin, 2016, 31 (2): 150-159, doi: 10.1007/s12250-015-3692-2
 
 
20.
 Lysine residues K66, K109, and K110 in the bovine foamy virus transactivator protein are required for transactivation and viral replication       
Suzhen Zhang, Xiaoxu Cui, Jing Li, Zhibin Liang, Wentao Qiao, Juan Tan
Virol Sin, 2016, 31 (2): 142-149, doi: 10.1007/s12250-015-3652-x
 
 
21.
 Immunogenicity of multi-epitope-based vaccine candidates administered with the adjuvant Gp96 against rabies    
Yange Niu, Ye Liu, Limin Yang, Hongren Qu, Jingyi Zhao, Rongliang Hu, Jing Li, Wenjun Liu
Virol Sin, 2016, 31(2): 168, doi: 10.1007/s12250-016-3734-4
 
 
22. 
Comparison of lentiviruses pseudotyped with S proteins from coronaviruses and cell tropisms of porcine coronaviruses 
Jingjing Wang, Feng Deng, Gang Ye, Wanyu Dong, Anjun Zheng, Qigai He, Guiqing Peng
Virol Sin, 2016, 31 (1): 49-56, doi: 10.1007/s12250-015-3690-4
 
 
23. 
Responses of the Toll-like receptor and melanoma differentiation-associated protein 5 signaling pathways to avian infectious bronchitis virus infection in chicks  
Yining He, Zhiwen Xie, Jinglong Dai, Yanjie Cao, Jinlian Hou, Yansheng Zheng, Tianchao Wei, Meilan Mo, Ping Wei
Virol Sin, 2016, 31 (1): 57-68, doi: 10.1007/s12250-015-3696-y

  • 分享到: