For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.

Featured Articles

1
A single nonsynonymous mutation on ZIKV E protein-coding sequences leads to markedly increased neurovirulence in vivo
Zhihua Liu , Yawei Zhang , Mengli Cheng , Ningning Ge , Jiayi Shu , Zhiheng Xu , Xiao Su , Zhihua Kou , Yigang Tong , Chengfeng Qin , Xia Jin
Received: 09 September 2021 Accepted: 20 October 2021
[Abstract] [PDF 3408KB] ScienceDirect ESM
2
Genome-wide transcriptome analysis of porcine epidemic diarrhea virus virulent or avirulent strain-infected porcine small intestinal epithelial cells
Ouyang Peng , Xiaona Wei , Usama Ashraf , Fangyu Hu , Yongbo Xia , Qiuping Xu , Guangli Hu , Chunyi Xue , Yongchang Cao , Hao Zhang
Received: 28 July 2021 Accepted: 07 January 2022
[Abstract] [PDF 4244KB] ScienceDirect ESM
3
Cryo-EM structure of glycoprotein C from Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
Na Li , Guibo Rao , Zhiqiang Li , Jiayi Yin , Tingting Chong , Kexing Tian , Yan Fu , Sheng Cao
Received: 25 October 2021 Accepted: 12 November 2021
[Abstract] [PDF 4966KB] ScienceDirect ESM
4
Combined insertion of basic and non-basic amino acids at hemagglutinin cleavage site of highly pathogenic H7N9 virus promotes replication and pathogenicity in chickens and mice
Aobaixue Zhou , Jiahao Zhang , Huanan Li , Qiang Xu , Yiqun Chen , Bo Li , Wanying Liu , Guanming Su , Xingxing Ren , Guangjie Lao , Baozheng Luo , Ming Liao , Wenbao Qi
Received: 02 April 2021 Accepted: 22 July 2021
[Abstract] [PDF 1734KB] ScienceDirectESM
5
mTOR Signaling: The Interface Linking Cellular Metabolism and Hepatitis B Virus Replication
Xueyu Wang , Zhiqiang Wei , Yongfang Jiang , Zhongji Meng , Mengji Lu
Received: 05 May 2021 Accepted: 24 August 2021 Published: 28 September 2021
[FullText HTML] [PDF 522KB] Springerlink
6
Current Status of Human Papillomavirus-Related Head and Neck Cancer: From Viral Genome to Patient Care
Haoru Dong , Xinhua Shu , Qiang Xu , Chen Zhu , Andreas M. Kaufmann , Zhi-Ming Zheng , Andreas E. Albers , Xu Qian
Received: 21 January 2021 Accepted: 18 May 2021 Published: 21 June 2021
[FullText HTML] [PDF 606KB] Springerlink
7
A Self-Biomineralized Novel Adenovirus Vectored COVID-19 Vaccine for Boosting Immunization of Mice
Shengxue Luo , Panli Zhang , Peng Zou , Cong Wang , Bochao Liu , Cuiling Wu , Tingting Li , Ling Zhang , Yuming Zhang , Chengyao Li
Received: 08 May 2021 Accepted: 28 June 2021 Published: 28 September 2021
[FullText HTML] [PDF 1756KB] SpringerlinkESM
8
Protective Efficacy of Inactivated Vaccine against SARS-CoV-2 Infection in Mice and Non-Human Primates
Yan-Feng Yao , Ze-Jun Wang , Ren-Di Jiang , Xue Hu , Hua-Jun Zhang , Yi-Wu Zhou , Ge Gao , Ying Chen , Yun Peng , Mei-Qin Liu , Ya-Nan Zhang , Juan Min , Jia Lu , Xiao-Xiao Gao , Jing Guo , Cheng Peng , Xu-Rui Shen , Qian Li , Kai Zhao , Lian Yang , Xin Wan , Bo Zhang , Wen-Hui Wang , Jia Wu , Peng Zhou , Xing-Lou Yang , Shuo Shen , Chao Shan , Zhi-Ming Yuan , Zheng-Li Shi
Received: 23 January 2021 Accepted: 08 February 2021 Published: 09 April 2021
[FullText HTML] [PDF 7907KB] SpringerlinkESM
9
Structure and Function of N-Terminal Zinc Finger Domain of SARS-CoV-2 NSP2
Jun Ma , Yiyun Chen , Wei Wu , Zhongzhou Chen
Received: 14 June 2021 Accepted: 15 July 2021 Published: 16 August 2021
[FullText HTML] [PDF 1355KB] SpringerlinkESM
10
Human Endogenous Retrovirus Type W Envelope from Multiple Sclerosis Demyelinating Lesions Shows Unique Solubility and Antigenic Characteristics
Benjamin Charvet , Justine Pierquin , Joanna Brunel , Rianne Gorter , Christophe Quétard , Branka Horvat , Sandra Amor , Jacques Portoukalian , Hervé Perron
Received: 02 February 2021 Accepted: 08 February 2021 Published: 26 March 2021
[FullText HTML] [PDF 2935KB] SpringerlinkESM
11
Antibody Cocktail Exhibits Broad Neutralization Activity Against SARS-CoV-2 and SARS-CoV-2 Variants
Yuanyuan Qu , Xueyan Zhang , Meiyu Wang , Lina Sun , Yongzhong Jiang , Cheng Li , Wei Wu , Zhen Chen , Qiangling Yin , Xiaolin Jiang , Yang Liu , Chuan Li , Jiandong Li , Tianlei Ying , Dexin Li , Faxian Zhan , Youchun Wang , Wuxiang Guan , Shiwen Wang , Mifang Liang
Received: 16 March 2021 Accepted: 06 May 2021 Published: 05 July 2021
[FullText HTML] [PDF 2190KB] SpringerlinkESM
12
Porcine Coronaviruses: Overview of the State of the Art
Hanna Turlewicz-Podbielska , Małgorzata Pomorska-Mól
Received: 26 May 2020 Accepted: 19 November 2020 Published: 15 March 2021
[FullText HTML] [PDF 1718KB] Springerlink
13
Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools
Yajing Fu , Yuanxiong Cheng , Yuntao Wu
Received: 14 February 2020 Accepted: 16 February 2020 Published: 03 March 2020
[FullText HTML] [PDF 420KB] Springerlink